Akustická izolace a útlum kročejového hluku

Prvek akustické izolace slouží k přerušení kročejového hluku. Zamezí tak přenosu hluku a vibrací v železobetonových konstrukcích, např. mezi schodištěm, podestou a přilehlou konstrukcí. Jsou základním znakem kvality ve výstavbě obytných budov a jsou potřebné ke správnému provedení protihlukové ochrany.