Smykové lišty proti protlačení

Smyková výztuž se skládá z kotev s dvojitou hlavou, které jsou spojeny lištou. Úkolem výztuže je přenos vysokých smykových sil v plochých stropních deskách nad sloupy. Použití této výztuže zjednodušuje bednění a další výztuž, prostor je možné optimálně využít. Smykovou výztuž je možné použít i v základech.